W kancelarii patentowej SW-PATENT Wróblewscy zajmujemy się pełnym zakresem postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w sprawie patentów europejskich. Naszym klientom oferujemy:

 

  • prowadzenie postępowania o udzielenie patentu europejskiego
  • postępowanie sprzeciwowe przeciwko już udzielonym patentom europejskim
  • postępowanie odwoławcze przeciwko decyzjom wydanym przez urząd w sprawie patentów europejskich

 

Dzięki współpracy z kancelariami zagranicznymi oferujemy walidację patentów europejskich we wszystkich państwach członkowskich Konwencji o patencie europejskim.


Zapraszamy do współpracy!!!

 

In patent Law Firm SW-PATENT Wróblewscy we offer assistance in all proceedings before the European Patent Office We offer:

  • carrying out the procedure for granting European Patents
  • opposition proceedings against already issued European Patents
  • appeal against the decisions taken by the office of the European Patent

Thanks to the cooperation with foreign patent agencies we can offer validation of European patents in all Member States of the European Patent Convention .

We invite you to cooperate with us in your European Patent Validation !!!

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio