Kancelaria Patentowa SW-PATENT została założona w 1993 roku przez rzeczników patentowych Michała Wróblewskiego i Wojciecha Sójkę.

Przez te wszystkie lata Kancelaria Patentowa SW-PATENT pośredniczyła w  dokonaniu wielu zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków. Zdecydowana większość z nich otrzymała prawo ochronne.

Kancelaria prowadzi wiele spraw w zakresie ochrony własność patentowej (naruszenie patentów, znaków towarowych itp.), reprezentując z sukcesami swoich kleintów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Kancelaria patentowa SW-PATENT współpracuje z wieloma renomowanymi kancelariami zagranicznymi na całym świecie. W związku z tym nasi Klienci mogą, za naszym pośrednictwem, ubiegać się o ochronę swoich wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych  prawie w każdym państwie świata. 

Rzecznicy patentowi z naszej Kancelari są uprawnieni do reprezentacji w postępowaniach prowadzonych przed takimi instytuacjami jak Urząd Patentowy RPEuropejski Urząd PatentowyBiuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Kancelaria Patentowa SW-PATENT Wróblewscy stale wpółpracuje z wieloma firmami w Polsce i na świecie na podstawie, jednorazowych lub stałych umów.

Nasza zespół

 

Michał Wróblewski  - Europejski rzecznik patentowy

nr ewid.: 2607
OHIM professional representative: 28056
EPO professional representative: 138830

tel. +48 501 622 406
e-mail: wroblewski@sw-patent.pl


Marcin Wróblewski - Europejski rzecznik patentowy

nr ewid.: 3442
OHIM professional representative: 78403
EPO professional representative: 9278220


tel. +48 501 622 405
email: marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio
Kancelaria Patentowa Sójka Wróblewski z Łodzi oferuje kompleksowe usługi w zakresie prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.