OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA ŚWIECIE

 

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w uzyskaniu ochrony międzynarodowej zanków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazaków. Dzięki współpracy z wieloma kancelariami z całego świata, skutecznie pomagamy w uzyskaniu ochrony w większości krajów na świecie.

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA ZNAKÓW TOWAROWYCH

 

1. Znaki towarowe Unii Europejskiej (EUTM) - ochrona na terenie Unii Europejskiej

2. Znaki międzynarodowe zgłaszane w oparciu o Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia Madryckiego - ochrona możliwa w ponad 150 krajach na świecie

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

 

1. Wspólnotowy wzór przemysłowych - ochrona na terenie Unii Europejskiej

2. Ochrona wzoru przemysłowego w oparciu o Porozumienie Haskie - ochrona możliwa w ponad 150 krajach na świecie

 

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH

 

1. Procedura regionalna, w której dokonujem europejskiego zgłoszenia patentowe - ochrona w krajach będących stroną Konwencji o Patencie Europejskim

1. Procedura międzynarodowa - ochrona w opaciu o PLT (Patent Law Treaty) w blisko 130 krajach na świecie.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji i wyceny zgłoszenia prosimy o kontakt z naszym biurem.

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio
patent europejski EP, european patent validation, walidacja patentu europejskiego, PCT, zgłoszenie wynalazku