Nasza kancelaria oferuje pełną pomoc prawną w sprawach własności przemysłowej. Zakres usług:

 • reprezentacja podmiotów krajowych i zagranicznych przed Urzędem Patentowym i sądami;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej znaków towarowych orazwzorów przemysłowych;
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, sporządzanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków;
 • pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), WIPO, EPO i innymi urzędami patentowymi na świecie;
 • prowadzenie spraw spornych w zakresie prawa własności przeysłowej;
 • utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej;
 • badanie i zgłoszenie znaków towarowych;
 • badanie i zgłoszenie wzorów przemysłowych;
 • badanie i zgłoszenie wzorów użytkowych;
 • badanie stanu techniki;
 • badanie zdolności patentowej;
 • badanie czystości patentowej;
 • badanie i zgłoszenie wynalazków;
 • walidacja patentu europejskiego;
 • obsluga prawna w zakresie umów licencyjnych i umów przeniesienia prawa na patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji - opracowujemy wzory umów licencyjnych, umów o przekazanie praw do tytułów ochronnych oraz doradzamy przy transferze technologii i know-how


Kancelaria Patentowa SW-PATENT Wróblewscy s.c. zapewnia obsługę prawną firm, przedsiębiorstw i  przedsiębiorców z zakresu prawa własności intelektualnej. Usługa realizowana jest na podstawie jednorazowych i stałych umów.

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio