Walidacja Patentu Europejskiego (EP) - Validation of European Patent


Po uzyskaniu decyzji o udzieleniu patentu, w ciągu zwykle 3 miesięcy należy przeprowadzić tzw. walidację patentu w wybranych krajach, w których klient chciałby uzyskać ochronę. W tych, w których walidacja nie zostanie przeprowadzona, patent nie będzie chroniony. W niektórych krajach, które przystąpiły do Porozumienia Londyńskiego (np. Niemcy, Francja, Wielka Brytania), walidacja wymaga jedynie dokonania określonych opłat urzędowych. W innych (np. Hiszpania, Włochy) walidacja wymaga dokonania opłat urzędowych i przesłania tłumaczenia opisu patentowego na język danego kraju.

Dzięki współpracy z kancelariami zagranicznymi oferujemy walidację patentów europejskich we wszystkich państwach członkowskich Konwencji o patencie europejskim.


Zapraszamy do współpracy!!!

 

Once the decision to grant the patent, usually within three months should be carried out validation of the european patent in certain countries in which the client wishes to obtain protection. In those in which the validation is not performed, the patent is not protected. In some countries that have acceded to the London Agreement (eg Germany, France, United Kingdom), validation needs only to certain official fees. In others (eg Spain, Italy) validation requires the sending of official fees and patent translation into the language of the country.

 

Thanks to the cooperation with foreign patent agencies we can offer validation of European patents in all Member States of the European Patent Convention .

 

We invite you to cooperate with us in your European Patent Validation !!!

 

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio
walidacja patentu europejskiego, european patent validation in poland, kancelaria patentowa, rzecznik patentowy