Pojęcie Wzoru przemysłowego

Pojęcie "Wzór przemysłowy" zostało wprowadzone w miejsce terminu "Wzór zdobniczy" co bylo spowodowane harmonizacją terminologii stosowanej w ustawodawstwie polskim i europejskim. W rozumieniu art 102 ust. 1 P.W.P.) wzór przemysłowy jest to nowa i posiadająca indywidulany charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację.

 

Prawo ochwonne na wzór przemysłowy

Uzyskując prawo ochronne na wzór przemysłowy uprawniony nabywa prawo do wyłącznego koszystania ze wzoru w sposód zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Istota tego prawa sporwadza się do możliwości zakazania osobom tzrecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania chronionego wytworu.

Prawo ochronne udzielane jest na okres maksymalnie 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzrou przemysłowego. Okres te jest podzielony na 5 letnie okresy ochronne. Warunkiem udzielenia prawa ochronne jest wniesienie opłaty za pierwszy 5 letni okres ochronny.

Wspólnotowy wzór przemysłowy (Registered Community Design)

 

 

Rzecznik Patentowy
Michał Wróblewski

tel.: +48 501 622 406
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Marcin Wróblewski

tel.: +48 501 622 405
tel.: 042 637 25 10
faks: 42 278 22 50
marcin.wroblewski@sw-patent.pl

Rzecznik Patentowy
Wojciech Sójka

tel.: +48 601 169 666
tel.: 042 7152912
faks: 042 7152913
sojka@sw-patent.pl

© 2021 sw-patent.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio